Csalódott a herpeszkenőcsökben?
A Herstat®-ban nem fog!

HIVATALOS SZABÁLYZAT

I. A szolgáltatás leírása

 • A Herstat „Pénzvisszafizetési garancia” promóció (továbbiakban: Promóció) postai beküldésen alapul.
 • Szervező: Coordwell Kft. (1118 Budapest, Villányi út 101.)
 • A Promóció időtartama: 2014. január 20. 8:00-tól határozatlan időre (visszavonásig) szól. A Promóció visszavonása esetén a Promóció utolsó napjára vonatkozó hirdetményt Coordwell Kft. a www.herstat.hu honlapon közzéteszi legalább 30 nappal a Promóció lezárása előtt.

II. A Promócióban kizárólag azok vehetnek részt,

akik megfelelnek az alábbi együttes személyi feltételeknek és nem áll fenn velük szemben ezen Promóciós szabályzat Egyéb rendelkezések 1. pontja szerinti kizáró ok. Devizabelföldi, magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személyek (továbbiakban: Résztvevő).

A Promócióban Herstat 2g herpeszkenőcs vásárlásával lehet részt venni, az alábbi módon:
A Promóció időtartama alatt bármely Herstat 2g herpeszkenőcs megvásárlását követő 90 napon belül a Résztvevő a vásárlás időpontjával és személyes adataival (továbbiakban: Visszaküldés) visszaigényelheti a vásárolt Herstat 2g herpeszkenőcs teljes vételárát.

A Visszaigénylés feltételei:

 • Érvényes Visszaküldés: az a Visszaküldés minősül „Érvényes Visszaküldés”-nek, amely során a következő személyes adatokat (név, lakcím, bankszámlaszám, telefonszám), a vásárlás helyét (gyógyszertár neve, címe) és időpontját, valamint elégedetlenségének okát hiánytalanul megadva Résztvevő saját költségén postai úton , a vásárlást követő legfeljebb 90 napon belül visszaküldi a Herstat terméket, a Herstat termék külső karton csomagolását és a vásárlást igazoló blokkot. A Coordwell Kft. postai címe: 1118 Budapest, Villányi út 101. Az érvényes visszaküldéshez a kísérő levélben a következő mondatnak is szerelnie kell:
  „Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen levelemben megadott adatokat a Coordwell Kft. a pénzvisszafizetési garancia teljesítése érdekében kezelje.”
 • Érvénytelen Visszaküldés: minden olyan Visszaküldés „Érvénytelen Visszaküldés”-nek minősül, amely nem sorolható az Érvényes Visszaküldések közé.
 • Érvényes Visszaküldés esetén a Coordwell Kft. vállalja, hogy a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül a küldeményben található blokkon, blokkokon feltüntetett összeget a megadott bankszámlaszámra elutalja.

Egy Résztvevő maximum 3 db terméket küldhet vissza, de a pénzvisszafizetési garancia csak abban az esetben érvényes, ha a Résztvevő minden egyes termék vásárlását blokkal igazolja.

Utolsó visszaküldési határidő: a Promóció visszavonása esetén a Promóció visszavonásról szóló hirdetményben megjelölt nap 24:00 , melyet a postára adás során a küldeményen feltüntetett postai dátumbélyegző igazol.

A Promócióban kizárólag a Herstat 2g herpeszkenőcs vesz részt.

Egyéb rendelkezések

 1. A Promócióból ki vannak zárva a Coordwell Kft. alkalmazottai és azok Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.
 2. A Visszaküldések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítéssel kapcsolatos problémákért (pl. értesítés késedelméért) a hiányosság vagy hiba okozója ill. a postai szolgáltató felel.
 3. A jelen Promóciós szabályzat hozzáférhető a termék weboldalán: www.herstat.hu, illetve a Coordwell Kft.-nél (1118. Bp. Villányi út 101.). További információk a promócióval kapcsolatban munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között, az 06-20-333-8811 információs vonalon, valamint a info@coordwell.hu címen kérhetőek. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Coordwell Kft. (1118 Budapest, Villányi út 101.), vagy az info@coordwell.hu e-mail címen.
 4. Az adatok kezelője és feldolgozója a Coordwell Kft.
 5. Szervező a Visszaküldések során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag a pénzvisszafizetési garancia teljesítése érdekében kezeli.
 6. A promóció üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül, a Promóció bármely szakaszában töröljön vagy kizárjon olyan Résztvevőket olyan esetekben, amelyekben Résztvevő a promóció szabályzatával visszaél.
 7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztatassa annak egyidejű közzétételével.